Kaatono Wamba

Sabhangkahi nemoasighoo! Ne situs ini deghawa Kitabi Mongkilo welo wamba Wuna. Sio-siomo nabarakatikoomu Ompu Lahataala.